Nikolaj Elf - Toward Semiocy (phd) 2009


Thorkild Hanghøj - Playful Knowledge (phd)


Den offentlige sektors brug af it (2011)


OECD (2010): Assessing the effect of ICT in education.


Fischer, Margit et.al (2009): Slip brugerne løs på biblioteket - kogebog til brugerinddragelse.
Hovedbiblioteket Århus


Brainstorm-teknikker:
25 metoder til brainstorming

e-pædagogisk ordbog (eVidencenter)
Beyond Text Books - Digital Learning Ressources as systemic Innovation in the Nordic Countries (OECD 2009):