På baggrund af workshoppen på UNI-C den 7. september:

Vi taler om distributionsformer, portaler osv.
En ide vil være, at den enkelte elev udstyres med en e-portfolie, som han/hun bruger til at samle alle de ressourcer, som kan bruges. Dermed kan denne bruges som udgangspunkt for at få adgang til de læringsressourcer, læren eller eleven finder relevant.
Portfolien skal være opdelt, så alt ligger i en lukket, personlig del. Elementer herfra kan trækkes ud i forskellige dele-rum.
Herved bliver eleven den centrale aktør. Eleven skal kun kunne tilgå et sted for at få adgang til alle de ressourcer, eleven én gang har fået adgang til