DEN DIGITALE PATIENTMAPPE


Konceptbeskrivelse - Poster:

Beskrivelse af opskallering af 'Den digitale patientmappe':


Rapportstruktur for fyscasen:

Kære alle: her er min umiddelbare opsamling på workshop 3

Designframework nr 1: Visualisering.


Designprincipper:
1. Let at finde
2. Troværdigt
3. Brugbart
4. Visualiserende (video)
supplerende princip:
skal understøtte interaktion mellem brugerne - dvs dem som leverer indhold
fra online Berlin : sharetec.eu
I sharetec er der både en søgefunktion for fritekstsøgning og en browserfunktion for indeksbladring.
Man kan lave bookmarks, kommentere og rate materiale
Hvis man har klikket på noget indhold anbefaler sharetec også andet materiale man måske kunne tænke sig at bruge.
Hvert content har metadata.
Mail kan åbnes og alle sociale forums kan tilgås
vh karsten

Undersøgelsesprogram:


Workshopbeskrivelse:

Optegnelser fra workshoppen ud fra videodokumentationen:Oplæg til teknikworkshop 1:
Oplæg til workshop 2:Tek-workshop 2:
CompuGroup Medical

Complimenta

Foreløbig samarbejdsaftale:
Oves præsentation ved ELYK midtvejskonference 8. december 2010


Evidensbasering iflg. Physiopedia:
EBP

Artikler:
Patientjournaler 1
Patientjournaler 2
Fysioterapeuten skal gøre sig synlig i journalen
Udviklingsklinik
Journaler som problem
Mobil journal til iPad

Præmature ideer:Links:

Digifys - træningsvideoer
Sportsfysioterapi
Dartfish
Dartfish Danmark
sportsplanner
Udviklingsklinik
McKenzie-metoden
Vitae - patienthåndteringssystem
Health 2.0
Electronic Health Records


Refleksioner over workshop den 17. november 2010

Deltagere: Karsten, Ove, Trine, Jytte, Jacob og Eydvør (?)

Deltagerdefinerede aktører: Regionen, læger (speciallæger), patienterne, politikere (økonomi)

Spændingsfelter: Evidens vs erfaring, professionsbevidsthed: akademisering vs d. gamle, mere praksisbaserede uddannelse (?), unge vs ældre ifht teknologi, lønarbejderbevisthed vs selvstændig, forholdet mellem tiden med patienter og tiden "back-stage",

Ting vi skal vide mere om:

Evidensbegrebet inden for fysioterapi, professionsbevidsthed, deres vidensgrundlag for at foretage diagnostisering og behandling,
post-its/tilgængelighed af IT på klinikken, fitness-aps som inspiration til motivationssystemer, hvor mange patienter er henvist fra læge, hvor tit søger de ekstra viden og hvordan, hvilken type af viden finder de; hvad er dens validitet?,

Fastholdelse af ideer til koncepter:

"Patientmappen"? "Fysiomappen"?
Opsamling, dialog, illustration, værktøj, strukturering, træning, øvelser

Forslag til det videre analysearbejde (KGY 191110) se fil: