Den 21. januar 2011 havde ELYK møde med repræsentanter for 'Praktiserende fysioterapeuter' om udviklingen af et efter-/videreuddannelsesforløb i 'Opstart, drift og udvikling af klinikker' henvendt til klinikejere. Referat af mødet foreligger her: