Projektet sigter mod undervisning af håndværkere og håndværkerfirmaer, der beskæftiger sig med renovering af huse. I forbindelse med renovering er det vigtigt at tænke i helheder, så håndværkerne bliver i stand til at se de muligheder, der eksisterer for energibesparelser.

Morten Hajn har i mange år arbejdet med denne problemstilling og ideen er udviklet sammen med ham.

Udfordringerne:
1. Fagligt: Håndværkerne skal kende reglerne for energirigtig bygning (EU-lovgivning)
2. Fagligt: Håndværkerne skal vide, hvad de skal undersøge og kigge efter for at sikre bedst mulig udnyttelse af ressourcer i forbindelse med renovering (herunder kende til finansiering)
3. Salgsfagligt: Håndværkerne skal kende til, hvordan lånefinansiering hænger sammen med driftsomkostninger i almindelige boliger - herunder også de langsigtede økonomiske konsekvenser. Dette kan styrke håndværkernes mersalg
4. Mental model for helhedstænkning: Håndværkerne skal arbejde med mentale modeller, der ser renovering og dermed energibesparelser i en helhed, hvilket også peger ud over et snævert fagligt perspektiv, hvor det kan være en fordel at pege på andre håndværksfaglige ekspertiser til udførelse af arbejdet.

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Center fro Energibesparelse

Finansieringseksempel på energiinvestering der viser besparelse på ca. 10.000 ved lån på 34.000 som tillæg til lån til nyt køkken: