D renge
og
M ænd
R ekruttering
og
F astholdelse
U ddannelse
S kole
L æring

modius - mænd og drenge i uddannelse og skole ("projekt modius")

modus - mænd og drenge, uddannelse og skole

modul - mænd og drenge, uddannelse og læring

foradum - fastholdelse og rekruttering af drenge og unge mænd