Argumented Reality i forhold til kobling af kontekster i professionsuddannelser:


Vores møde med bioanalytikerne var dels NIL og ELYK relevant, og gav også afsæt for en ny projektide.
Vi har udviklet problemstillingen "koblede kontekster". Bioanalytikerne har tre kontekster som de kalder:
Teori, Øvelse og praktik.

ELYK og NIL arbejder med at koble disse kontekster med hverdagsteknologier, som ikke koster en jetjager.

Men vi drøftede også muligheden for at koble deres øvelsesrum med deres praktikrum (de anvendte rummetaforen) med støtte fra mere anvancerede teknologier
Problemstilling: De studerende øver på et apparatur i øvelsesrummet som ikke ligner apparaturet i praktikken (hospitalet) - men apparaturet på hospitalet er blot en megaversion af apparaturet i uddannelsen (øverummet) - ja det indeholder ligefrem det apparatur som man bruger i øvelsesrummet. Dvs de færdigheder og refleksioner og huskeregler mv som man lærer i øvelsesrummet er også relevante i praktikken (som blot ser fremmed ud) Hvordan laver man en transfer?

Det gør man ved hjælp af augmented reality idet man blot tagger eller ved billedgenkendelse laver en supplerende virtuel notifikation på det apparatur som findes på hospiltalet.
Den augmented reality "tilføjer" så viden til apparaturet som hentes over en mobiltelefon som blot peger på det taggede appatatur, hvorefter huskeregler, videoinstruktioner mv dukker op på den studerendes skærm. Peges der på et andet tagget apparatur kommer nye instruktioner op

Partnerskabsmulighed: Educationlab, bioanlytikeruddannelsen, regionen og et eller flere sygehuse samt et firma som kan håndtere denne teknologi eller teknologisk institut mv.

Bioerne ser en mandskabsbesparende mulighed her: hedder fonden ABT?


Læs mere om augmented reality:

Oves Wiki om AR i undervisning

Karen E. Hamilton: Augmentation in Education

Augmentation in Education Sccop.it

http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality

Artikel om augmented reality

The Horizon Report 2010//


Things you should know about Augmented Reality

JICS kører for tiden er AR-projekt, som måske kunne bidrage med inspiration til et dansk projekt - ELYK FOREVER!:
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearning/ltig/augmentedreality.aspx

Eric Klopfer: Augmented Learning. Research and Design of Mobile Educational Games